2024-03-15

Välkommen PTL

14 mars öppnade vår första etablerare PTL projektkontor vid Sundsvall Timrå flygplats.

– Att öppna kontoret är en viktig milstolpe för oss. Nu är vi på plats och arbetet med etableringen av vår första batterikomponentsfabrik i Europa går in i intensivare faser, sa Dr Yu Han, europachef PTL.

PTL planerar att på sikt bemanna kontoret med ungefär 30 personer, delvis ska medarbetare rekryteras lokalt.  

– Vi kan nu jobba ännu närmare varandra för att se till att etableringen blir lyckad, sa Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park.

Dr Yu Han berättade också på en träff för media om hur deras arbete med etableringen framskrider:

·        PTL har fått godkännande för sin investering iTorsboda, ODI-processen, Overseas Direct Investment, är slutförd.

·        PTL håller på att bilda ett svenskt aktiebolag.

·        PTL:s mål är att lämna in miljötillståndsansökantill mark- och miljödomstolen inom kort.

·        PTL har lämnat in en anmälan till den svenskamyndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter, enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar.

– Vi arbetar efter tidsplanen att vi startar markarbete under 2024 och att vår fabrik ska vara i produktion under 2025, berättade Dr Yu Han vid kontorsinvigningen.

Bild: PTL:s Europachef Dr. Yu Han vid entrén till deras kontor på Midlanda.