Torsboda industrial park

Informationsplatsen

Nu är vår informationsplats uppförd på område Nord.
Platsen är anlagd för att allmänheten ska kunna få information och följa projektet med överblick över Torsboda Syd och övriga arbeten i området.

Du hittar hit genom att ta infarten från E4:an till Hässjövägen och därifrån till före detta täktområdet. Följ sedan skyltarna. Parkeringsplatser finns i anslutning till platsen.


Välkomna!