Vår region

Kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. I Västernorrland har vi en stark industritradition och en vana av att hantera stora strukturomvandlingar. Samordning, ledning och kraftsamling av insatser och resurser är något som den lokala tillväxtpolitiken prioriterar.

Här finns goda förutsättningar att skapa en stark kompetensförsörjning vid nya etableringar. Inom 30 minuter från site når du tre städer och ett universitet. Utökar vi omfånget till 90 minuter finns hela nio kommuner och två campus.

I projektet SAM arbetar flera offentliga aktörer tillsammans för att attrahera kompetens, talanger och arbetskraft från hela världen.

Svensk forskning för hållbar tillväxt: RISE »
Utbildning, forskning och arbetslivskontakter: MIUN »