Om oss

Styrning och Ledning

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommuner har vardera utsett fem ordinarie ledamöter och två ersättare till styrelsen (totalt tio ordinarie ledamöter + fyra ersättare) för Torsboda Industrial Park Aktiebolag.

Styrelsen leder bolagets strategiska arbete i enlighet med de gällande styrdokumenten från ägarna (Sundsvall och Timrå kommun).

Det operativa arbetet leds av VD tillsammans med bolagets ledningsgrupp. Ägarna har beslutat att bolaget ska arbeta i enlighet med policys och styrdokument för kommunala bolag i Timrå kommun.

ÄGARREPRESENTANTER:

Lars-Erik Byström, Timrå kommun
Jeanette Hedlund, Sundsvalls kommun

REVISOR: Therese Malmgren, KPMG

LEKMANNAREVISORER:

Rodney Engström, Sundsvalls kommun
Tord Norberg, Timrå kommun

Styrning Och Ledning

Styrelsen

Stefan Dalin

Stefan Dalin

ordförande
Niklas Säwén

Niklas Säwén

vice ordförande
Mari Eliasson

Mari Eliasson

ledamot
Robert Thunfors

Robert Thunfors

ledamot
Markus Sjöström

Markus Sjöström

ledamot
Bernt Wallström

Bernt Wallström

ledamot
Hans Forsberg

Hans Forsberg

ledamot
Martin Jägesten

Martin Jägesten

ledamot
André Nilsson-Hugo

André Nilsson-Hugo

ledamot
Bengt-Göran Persson

Bengt-Göran Persson

ledamot
Tony Andersson

Tony Andersson

ersättare
Lars-Erik Nordin

Lars-Erik Nordin

ersättare
Berit Högman

Berit Högman

ersättare
Mats Hellhoff

Mats Hellhoff

ersättare
+
2024
Protokoll styrelsemöte 24-06-18
Published on
23/6/2024 14:59
Styrelseprotokoll 24-04-12
Published on
12/4/2024 16:45
Styrelseprotokoll 24-02-29
Published on
29/2/2024 15:44
Styrelseprotokoll 24-02-08
Published on
8/2/2024 15:43
Styrelseprotokoll 2024-01-11
Published on
26/1/2024 14:54
+
2023
Styrelseprotokoll 23-12-05
Published on
5/12/2023 16:34
Bolagsstämma 23-10-26
Published on
26/10/2023 11:25
Styrelseprotokoll 2023-10-17
Published on
17/10/2023 13:50
Styrelseprotokoll 23-10-02
Published on
2/10/2023 16:50
Styrelseinternat 23-08-31
Published on
31/8/2023 14:49
Bolagsstämma 23-07-10
Published on
10/7/2023 14:05
Bolagsstämma 23-05-11
Published on
11/5/2023 20:00
Styrelseprotokoll 23-05-11
Published on
11/5/2023 9:38
Styrelseprotokoll 23-04-26
Published on
26/4/2023 15:36
Styrelseprotokoll 23-02-22
Published on
22/2/2023 12:00
Styrelseprotokoll 23-01-31
Published on
31/1/2023 12:00
+
2022
Styrelseprotokoll 22-11-29
Published on
29/11/2022 8:59
Styrelseprotokoll 22-11-10
Published on
10/11/2022 8:57
Extra bolagsstämma 22-10-31
Published on
31/10/2022 22:55
Styrelseprotokoll 22-10-19
Published on
19/10/2022 8:56
Styrelseprotokoll 22-10-18
Published on
18/10/2022 8:55
Styrelseprotokoll 22-10-04
Published on
4/10/2022 8:54
Styrelseprotokoll 22-10-03
Published on
3/10/2022 8:53
Styrelseprotokoll 22-09-13
Published on
13/9/2022 8:52
Styrelseprotokoll 22-09-01
Published on
1/9/2022 8:51
Styrelseprotokoll 22-08-08
Published on
8/8/2022 8:50
Styrelseprotokoll 22-07-13
Published on
13/7/2022 8:48
Styrelseprotokoll 22-06-13
Published on
13/6/2022 8:36
Styrelseprotokoll 22-05-30
Published on
30/5/2022 8:46
Styrelseprotokoll 22-05-24
Published on
24/5/2022 8:45
Styrelseprotokoll 22-05-03
Published on
3/5/2022 8:44
Styrelseprotokoll 22-03-30
Published on
30/3/2022 8:43
Styrelseprotokoll 22-02-16
Published on
16/2/2022 8:42
Styrelseprotokoll 22-02-10
Published on
10/2/2022 8:40
Styrelseprotokoll 22-02-10
Published on
10/2/2022 8:33
Styrelseprotokoll 22-01-28
Published on
28/1/2022 8:32
+
2021
Styrelseprotokoll 21-11-24
Published on
24/11/2021 8:37
Styrelseprotokoll 21-11-15
Published on
15/11/2021 8:36
Styrelseprotokoll 21-10-25
Published on
25/10/2021 8:35
Styrelseprotokoll 21-09-03
Published on
3/9/2021 8:34
Styrelseprotokoll 21-09-01
Published on
1/9/2021 8:33
Styrelseprotokoll 21-07-28
Published on
28/7/2021 8:32
Styrelseprotokoll 21-07-15
Published on
15/7/2021 8:31
Styrelseprotokoll 21-06-30
Published on
30/6/2021 8:30
Styrelseprotokoll 21-06-17
Published on
17/6/2021 8:29
Styrelseprotokoll 21-05-17
Published on
17/5/2021 8:28
Styrelseprotokoll 21-04-22
Published on
22/4/2021 8:27
Styrelseprotokoll 21-04-21
Published on
21/4/2021 8:26
Styrelseprotokoll 21-03-25
Published on
25/3/2021 8:25
Styrelseprotokoll 21-03-10
Published on
10/3/2021 8:24
Styrelseprotokoll 21-03-04
Published on
4/3/2021 8:23
Styrelseprotokoll 21-02-03
Published on
3/2/2021 8:22