Vår region

Regionens industrihistoria

Vår industrihistoria har formats genom tillgången på skog, vattenkraft och hamnar. Etablering av samhällen och industrier har därför skett i älvdalarna och längst kusten.

Mellan 1870 och 1930 uppfördes totalt 30 massafabriker i länet och Västernorrland blev ett centrum för cellulosatillverkning. Genom export av råvaror och energi fortsätter regionen att vara ett viktigt industricentrum. Här skapas förutsättningar för både internationella storföretag och nischade techbolag.

I vår region arbetar många inom processindustrin. Denna samlade erfarenhet och kompetens utgör en solid grund som gynnar kommande etableringar.

Några av regionens tyngre aktörer är BAE Systems, Bucher Emhart Glass, Holmen Iggesund, Mondi, Permobil, Permascand, SCA och Valmet. Med det högsta antalet patent-ansökningar i Sverige utmärker vi oss som en innovativ region, redo att möta framtidens krav.