Fakturainformation

Organisationsnummer: 556415-5231
Bankgiro: 5626-9327

E-fakturering
Torsboda Industrial Park AB
EDI: GLNnr 7340109102919
VAN-Operatör Tieto Sverige

Eller PEPPOLid
0007:5564155231

E-mail
Om ni inte har möjlighet att e-fakturera skicka via e-post till adressen faktura@timrabo.se , som sköter om scanningen av våra fakturor. Fakturan ska skickas som pdf-bilaga och en pdf per faktura och mail. Vi kommer inte att läsa mailen utan dessa hanteras automatiskt.

Alla fakturor ska vara ställda till Torsboda Industrial Park, samt i förekommande fall även med projekt enligt följande (gärna i fakturahuvudet).

  • Er referens förnamn efternamn
  • Ert projektnummer

Vid frågor kontakta: ekonomi@torsboda.com

Bild som beskriver ekonomihanteringen. 
Alla fakturor ska vara ställda till Torsboda Industrial Park.
Alla fakturor ska vara ställda till Torsboda Industrial Park.