"Om- och utbyggnad krävs"

"Om- och utbyggnad krävs"

Tillgång till 100 procent grön el är ett av våra starkaste försäljningsargument – men hur blir det för privatpersoner när energiintensiva industrier behöver mycket el? Här svarar Lena Berglund, regionchef nord E.ON, på ett par frågor.

Kommer elen att räcka till vanliga hushåll när nya industrier använder mycket?

– Ja, den kommer att räcka och det finns med i de framtidsberäkningar som elbolag och myndigheter gör. Vi har ingen elbrist i Sverige utan till och med ett stort elöverskott i norra Sverige, tack vare all den vattenkraft och vindkraft som finns här.

Med fler energikrävande industrier framöver krävs dock en fortsatt kraftfull om- och utbyggnad av elnäten i regionen. Även vindkraftensutbyggnad behöver fortsätta för att tillgodose de nya industriernas önskemål om grön, förnybar elektricitet.

Innebär etableringarna att elen blir dyrare förprivatpersoner?

– När en ny kund, oavsett om det är en privatperson eller en stor industri, ansluter sig till elnätet så bekostar de själva de delar som måste förstärkas eller byggas ut. Redan befintliga kunder påverkas inte negativt av sådana anslutningar.

Som privatperson bör man dock ha med sig att den pågåendeenergiomställningen och elektrifieringen av samhället med all sannolikhet kommer att leda till högre elkostnader – både för elnät och elhandel. Vi är inne i en historisk omställning med gigantiska behov av förstärkningar av elnäten och i ny fossilfri elproduktion, inte bara här i Norrland utan i en stor del av världen.

»
Torsboda industripark
Dec 7, 2023