Jackpot för Torsboda – miljardsatsning skapar 1 900 jobb

Jackpot för Torsboda – miljardsatsning skapar 1 900 jobb

Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL – en av Northvolts viktigaste leverantörer. Företaget investerar över 13 miljarder i en unik satsning som beräknas generera 1 900 jobb på siten.

— Det här är bara startskottet. Vår region har nu en unik chans bli Europas nav för grön batteriindustri, säger Stefan Dalin (S), ordförande Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

Torsboda Industrial Park bildades 1990 med syfte att utveckla området runt Sundsvall-Timrå Airport. Bolaget samägs av Sundsvalls och Timrå kommun, och med i satsningen finns också Härnösands kommun.  

Niklas Säwén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall pekar på hur alla tre kommuner har liknande utmaningar.  

— Vad gäller befolkningsmängd och skatteunderlag syns en trend där man inte håller samma inflyttningstakt som förr, och på vissa håll är problemet utflyttning. Det handlar om jobben, välfärden och bostäderna. Ja, hela samhällsbygget. En etablering i Torsboda skapar fantastiska vinster för våra tre kommuner och hela norra Sverige. Vi ser hur vi med en etablering vänder trenden och skapar stark tillväxt och ökade skatteintäkter.   

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige i Timrå att bolaget skulle utveckla en större industrisite i Torsboda, och efter att ha blivit tvåa i kampen om etableringen av Northvolt/Volvo Cars batterifabrik, intensifierades ansträngningarna ytterligare.  

— Efter en lång process där vi träffat potentiella företag från hela världen har valet slutligen fallit på PTL, säger en lyrisk Christian Söderberg, VD för Torsboda Industrial Park.

— PTL har satsat många miljarder på forskning och utveckling som lett till att de befinner sig i den absoluta frontlinjen inom den gröna industrin. Vi delar en gemensam ambition om att vår region ska bli navet för europeisk batteriindustri. PTL har dessutom varit tydliga med att de vill bli en tydlig del av vårt lokalsamhälle och stötta både idrott och föreningsliv.

Världsledande aktör

PTL är världsledande inom anodproduktion för litiumbatterier och producerar drygt 80 procent av de komponenter som ryms i ett batteri. Anläggningen i Torsboda, som blir den största i Europa för tillverkning av anodmaterial, kommer initialt att sysselsätta 1 000 personer. I ett senare skede förväntas 1 900 människor att arbete i produktion. Bolagets ambition är dessutom att inrätta en avdelning för forskning- och utveckling som ska sysselsätta 300 personer.  

Anläggningen kommer att ha en årlig anodkapacitet på 50 000 ton anodmaterial i den första fasen, och i fas två finns potential att fördubbla kapaciteten. PTL, som är noterat vid Shanghaibörsen, är oerhört stora inom Asiens batterivärdekedja, och sedan några år finns de också etablerade i Europa. PTL kommer med satsningen i Torsboda att bli en av de viktigaste leverantörerna till den svenska batteritillverkaren Northvolt.

— PTL är en global ledande tillverkare av anodmaterial, och deras etablering i Sverige kommer inte bara att sänka koldioxidavtrycket för batterier, utan sannolikt också uppmuntra ytterligare aktörer inom batterievärdekedjan att etablera sina verksamhetet i Norden”, säger Alexander Streif, Vice President Supply Chain Management på Northvolt.

Nästa steg

Den omfattande etableringen i Torsboda innebär att Sverige tar ytterligare ett viktigt steg i att hantera hela batterivärdekedjan. Målet är att uppföra en toppmodern fabrik med högsta hållbarhetskrav som drivs av 100 procent grön energi. Samtidigt är satsningen ett viktigt bidrag till en fortsatt europeisk grön omställning.  

PTL kommer nu att gå in i en fas av projektering och tillståndsansökningar, medan Torsboda Industrial Park jobbar vidare med infrastruktur och utveckling av område Nord på siten.

— Det här är bara startskottet, den första av många etableringar vi ser komma. Vi har nu en unik chans bli Europas nav för grön industri. En chans att både växa i vår region, ta vårt ansvar för att ställa om samhället och bidra till att göra norra Sverige till en viktig spelare i den gröna omställningen. Vi har arbetat hårt och nu har vi nått en första hållplats, men det är en långsiktig satsning där alla behövs tillsammans, säger Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park.

Välkommen till informationsträff om etableringen i Torsboda

En chans att få veta mer om den unika satsningen och en möjlighet att få svar på dina frågor.

Timrå: Sundsvall Timrå Airport 9 maj
Sundsvall:
Stadshuset 10 maj
Härnösand:
Sambiblioteket 11 maj

Information klockan 15.00, 17.00 och 19.00

Följ oss på våra sociala medier för löpande uppdateringar!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083177530053
https://www.instagram.com/torsbodaindustrialpark/?hl=en

https://se.linkedin.com/company/torsboda-industrial-park

Kontakta vårt supportteam om du vill ha information eller ställa frågor kring allt som rör etableringen och siten.

https://www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

För vanliga frågor och svar.

https://www.torsboda.com/support-och-information/faq

»
Torsboda industripark
May 4, 2023