2024-04-11

Etapp ett igång

Arbetet för att lägga vattenledningar vid industriparken har startat. Just nu anläggs byggvägar, svetsas rör och förbereds för kommande sprängning och schaktning.

Jobbet ingår i MittSverige Vatten & avlopps utbyggnad av ledningsnätet från Bergeforsen, via Midlanda till Torsboda och Söråker. Den första etappen sträcker sig mellan ett område vid avfarten till Hässjövägen och macken på södra sidanE4.

Både rör för industrivatten och för vatten och avlopp ska läggas.

MittSverige Vatten & Avfall har mer information på sid hemsida.