Färdiga projekt
Pågående projekt

Projektet STIP – Vi förbereder samhället för en omställning

STIP (Samverkan Torsboda Industrial Park) är ett samverkansprojekt mellan Härnösand, Timrå, Sundsvall och Region Västernorrland. Projektet är kommunernas förenade kraftsamling för att förbereda samhället på en stor etablering i Torsboda, med målsättningen att skapa minst tvåtusen nya jobb.

Ett scenario med tusentals presumtiva inflyttare kommer att kräva stora förberedelser och insatser när det gäller samhällsplanering, som till exempel bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö.

Det stora avstampet var det gemensamma samverkansmötet på Södra Berget i oktober förra året, då 300 medarbetare från kommunerna samlades för att påbörja arbetet.

STIP syftar också till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap om siten till omkringliggande samhällen och intressenter.

Styrgrupp

Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösand
Pernilla Berg, Tillväxtchef Sundsvall
Annelie Axelsson, Tillväxtchef Timrå
Adjungerande: Maria Lidgren, Region Västernorrland
Adjungerande: Mikael Aamisepp, High Coast Invest

stip
Projektet STIP – Vi förbereder samhället för en omställning

Gallery

No items found.