Färdiga projekt
Pågående projekt

Detaljplan Torsboda Nord

Kommunfullmäktige i Timrå antog detaljplanen för Torsboda Nord 28 augusti 2023. Det överklagades av Trafikverket med anledning av att trafiklösningen för området inte var godtagbar. I och med att Timrå och Sundsvalls kommuner beslutat att bekosta en permanent trafikplats på E4, har Trafikverket dragit tillbaka sin överklagan. Mark- och miljödomstolen avskrev målet sjunde februari 2024 och beslutet vinner laga kraft 29 februari. Det innebär att detaljplanen blir antagen och att Torsboda Nord är utpekad industrimark.

Syftet med Torsboda Nord är att skapa förutsättningar för industriell verksamhet i enlighet med Timrå kommuns översiktsplan. Exploateringen ska tillgodose regionens behov av tillväxt och utveckling av näringsliv och arbetsmarknad.

Torsboda Industrial Park leder och samordnar arbetet genom anlitande av konsulter, i dialog med Timrå Kommun.

För detaljplan och tillhörande handlingar, besök följande länk:
Detaljplan Torsboda Nord »

Detaljplan Torsboda Nord
Detaljplan Torsboda Nord

Gallery

No items found.