Färdiga projekt
Pågående projekt

Detaljplan Torsboda Syd

Den 25:e april 2022 fattade kommunfullmäktige i Timrå beslut om att anta detaljplan för Torsboda industriområde 1:2 m.fl. Beslutet överklagades men har nu vunnit laga kraft.

Syftet med Torsboda Syd är att skapa förutsättningar för industriell verksamhet i enlighet med Timrå kommuns översiktsplan.

Detaljplan och handlingar hittar du under länken:
Detaljplan Torsboda Syd »

Detaljplan Torsboda Syd.
Detaljplan Torsboda Syd

Gallery

No items found.