Förstudie industrivatten och kyla Torsboda

I samarbete med Torsboda Industrial Park AB svarar Sundsvalls Energi AB för en förstudie rörande möjligheterna att förse industriparken med processvatten, men också en lösning för kyla på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Förstudie industrivatten och kyla Torsboda
Industrivatten och kyla till Torsboda.
»
No items found.