Färdiga projekt
Pågående projekt

Industrivatten Torsboda

Som en del i erbjudandet till etablerande företag kan Torsboda Industrial Park AB förse industriparkens företag med processvatten på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Det kommunala bolaget Timrå Industrivatten AB bygger ut det befintliga industrivattenverket vid Norrån i Söråker, vilket ger en kapacitet på 500 kubikmeter i timmen. Den totala volym som kan pumpas upp från Norrån regleras i en vattendom som ger möjlighet till 1 080 kubikmeter per timme.

Läs mer på Timrå Invests hemsida

MittSverige Vatten och avfall bygger i samarbete med Peab ledningar för industrivattnet och de ansvarar också för bygget av vatten och avlopp till Torsboda Industrial Park. I vår drar arbetet med att dra vattenledningar till Torsboda Industrial Park igång.

Mer information finns på MittSverige Vatten och avfalls hemsida.

Industrivatten till Torsboda.
Industrivatten Torsboda

Gallery

No items found.