Färdiga projekt
Pågående projekt

Förstudie vatten och avlopp Torsboda/Midlanda

I samarbete med Torsboda Industrial Park AB arbetar Timrå Vatten AB, genom Mittsverige Vatten och Avfall AB, med en förstudie rörande vägval och lösningar för att förse industriparken med dricksvatten och avloppshantering. Uppdraget inkluderar även att se över vägval samt möjligheten att inkludera flygplatsområdet i samma lösning.

Dricksvatten och avloppshantering till Torsboda.
Förstudie vatten och avlopp Torsboda/Midlanda

Gallery

No items found.