Trafikplats Torsboda industripark

Trafikverket arbetar tillsammans med Torsboda Industrial Park AB enligt avtal, tecknat mellan Timrå kommun och Trafikverket, med en vägplan för området samt projektering av en ny trafikplats för industriparken.

Parallellt med detta arbete projekteras det för en tillfällig trafiklösning som ska säkerställa minimal påverkan på E4:an under byggtiden för en större etablering. Arbetet med projektering av tillfällig trafikplats beräknas vara klart under våren 2023. Vägplanen för en ny permanent trafikplats förväntas kunna gå ut på samråd inom 6-24 månader.

Den trafikutredning som genomförts av WSP på uppdrag av Torsboda Industrial Park AB i samband med detaljplanearbetet finns att läsa här »

Trafikplats Torsboda industripark
Trafikplats till Torsboda.
»
No items found.