Trafikplats Torsboda industripark

Vi planerar att bygga en tillfällig trafikplats på E4:an i höjd med Torsboda i Timrå. Syftet med trafikplatsen är att göra det möjligt att ta sig till och från det planerade industriområdet i Torsboda på ett smidigt och säkert sätt. Trafikplatsen ska fungera under tiden Trafikverket planerar, projekterar och bygger en permanent lösning.

Samtidigt arbetar Trafikverket tillsammans med Torsboda Industrial Park AB, enligt avtal tecknat mellan Timrå kommun och Trafikverket, med en vägplan samt projektering och produktion av en ny permanent trafikplats.

Av- och påkörningsramper ska byggas till och från E4 i både östlig och västlig riktning så att både norr- och södergående trafik kan passera in och ut från området.

På område Torsboda Nord, nedanför informationsplatsen, har ett antal träkäppar placerats på hygget. Käpparna är så kallade stakkäppar som markerar hur den tillfälliga trafikplatsen ska byggas.

Den trafikutredning som genomförts av WSP på uppdrag av Torsboda Industrial Park AB i samband med detaljplanearbetet finns att läsa här »

Läs även på Trafikverkets hemsida om  projektet »

Trafikplats Torsboda industripark
Tillfällig trafikplats planeras till Torsboda.
»
No items found.