2023-11-01

Vi vill verka för grön omställning - men gör vi det?

Hans-Erik Nilsson, professor i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet, svarar här på några frågor om framtidens drivmedel.

ÄR DET EGENTLIGEN BÄTTRE FÖR MILJÖN ATT BILAR DRIVS MED EL ÄN BENSIN ELLER DIESEL?

– Ja. Det finns ingen seriös forskning som förespråkar fossildrivna bilar i framtiden. Eldrift är den mest miljövänliga och teknologiskt mest gångbara lösningen. En elbil är enklare, energieffektivare och kommer på sikt vara mycket billigare än alla andra typer avförbränningsalternativ.

ÄR VÄTGAS BÄTTRE ÄN BATTERIER?

– Båda behövs. Vätgas fungerar tillsammans med bränsleceller som egentligen är en typ av batterier med anod, katod och membran. Det krävs färre bränsleceller än batterier för att driva en bil. Bränslecellen ger lägre vikt och längre körsträcka men kräver dyr infrastruktur för tankning. Batteri är överlägset vid kortare sträckor och mindre beroende av dyr infrastruktur. El kan laddas hemma och batterierna kan också användas som energilager till det egna huset. Det är mindre rimligt att tänka sig vätgasproduktion i varje hem. Det ger alltför stor säkerhetsrisk som brand och explosion.   Vätgas kommer nog att fungera som energilager i stora anläggningar för att producera el när det är ont om vind eller sol. Det i sin tur ger billigare el vilket då ökar attraktiviteten hos batteridrivna bilar. Det kommer alltid att vara billigare att distribuera energi via ett elnät än att köra runt gas i tankbilar.

VAD TYCKER DU OM ATT DET SKA BYGGAS EN BATTERIKOMPONENTFABRIK I TORSBODA?

– Det är viktigt och spännande att vi är med där teknik utvecklas. Det kanske viktigaste argumentet för batteritillverkning är EU:s direktiv. År 2035 får inga nya bilar med koldioxidutsläpp säljas. Industrin har valt väg för att möta de nya lagarna och valet är batterier. Det är bra att arbetstillfällen och tillväxt tack vare det sker här.

ATT TILLVERKA BATTERIER PÅVERKAR TROTS ALLT MILJÖN. HUR SER DU PÅ DET?

– Dagens lithiumbatterier är den första generationen men allt eftersom teknologin utvecklas kommer andra material. Det är viktigt att forskningen fortsätter så att vi kan ta bort ämnen som cobolt och att återvinningen av batterier blir effektiv. Här behövs lagstiftning och det är på gång. Det finns inte några tekniska begränsningar som gör att vi inte skulle kunna återvinna batterier effektivt eller att vi ska få ännu mer miljövänligamaterial i batterier.

Foto: Torbjörn Bergkvist/Sandra Pettersson, Mittuniversitetet.