2024-05-06

Välkommen att träffa PTL, kommunerna och Torsboda Industrial Park

Vår första etablerare PTL bjuder tillsammans med oss samt Timrå, Sundsvalls och Härnösands kommuner in till öppna möten 20, 21 och 22 maj.

PTL informerar om sin miljötillståndsansökan och de åtgärder de planerar för att minimera miljöpåverkan. Representanter från kommunerna finns också på plats för att berätta om sina arbeten kopplat till satsningen på Torsboda Industrial Park och vd Christian Söderberg ger en lägesrapport.

Välkommen att lyssna, delta och ställa frågor!

20 maj klockan 18-20 Konsthallen Sundsvall Timrå Airport, Timrå

21 maj klockan 18-20 Spegelsalen, Stadshuset, Sundsvall

22 maj klockan 18-20 Parkaden, Härnösand