2024-02-08

Torsboda Nord klar att bli industrimark

Torsboda Industrial Park kan nu gå vidare i arbetet med att sälja mark på Torsboda Nord. Efter att Trafikverket har dragit tillbaka sin överklagan av detaljplanen blir området nu utpekad industrimark.

- Nu kan vi jobba vidare med utveckling och försäljning av marken på norra sidan E4. En detaljplan är ett nödvändigt steg för det så nu intensifierar vi vårt arbete, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park.

I och med att Timrå och Sundsvalls kommuner beslutat att bekosta den permanenta trafikplatsen på E4, som ska se till att trafiklösningen blir bra både till och från industriparken, har Trafikverket dragit tillbaka sin tidigare överklagan av detaljplanen. Mark- och miljödomstolen avskrev målet sjunde februari och beslutet vinner laga kraft 29 februari.

- Vi fortsätter nu våra säljprocesser och dialoger med möjliga kunder. Min bedömning är att vi inom ett par år kan presentera en eller flera etableringar på Torsboda Nord, säger Christian Söderberg.

Under byggtiden av den första fabriken på området kommer en tillfällig trafikplats att byggas. Den bekostas av etablerande företag.