2024-01-31

Tillsammans för trygghet

I och med de industrisatsningar som görs på Torsboda Industrial Park och på andra platser i länet har nu nätverket ”Avbrott Västernorrland” bildats för att motverka kriminalitet och bibehålla trygghet i samhället. Stora byggen och industrietableringar på andra orter har visat sig ökabrottsligheten.

Förutom Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner träffades representanter för polisen, Länsstyrelsen och Torsboda Industrial Park på nätverkets första möte i början av veckan. Anna-Karin Hasselborg är brottsförebyggande samordnare i Härnösands kommun och hon ser vikten av att jobba tillsammans.

– Både strategiskt och operativt kommer vi längre med vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete när vi håller ihop. Vi kan exempelvis dela idéer, kunskap och arbetsmetoder med varandra, säger Anna-Karin Hasselborg. Nätverket startar geografiskt här i Sundsvall, Timrå och Härnösand men vi planerar att bjuda in fler kommuner till vår samverkan.

De brott som på andra orter visat sig följa med stora byggen och etableringar är bland annat ekonomisk brottslighet, korruption, arbetslivskriminalitet, droghandel, prostitution och ordningsstörningar.

– Att vi arbetar strukturerat är en förutsättning för att den goda samhällsomvandling vi vill åt i och med etableringarna blir lyckad, säger Olivia Lindqvist, brottsförebyggande samordnare i Timrå kommun. Att upphandlingar sker på rätt sätt så att köparen kan ha kontroll även på underleverantörer i flera led är en konkret sak att tänka på.  

Morgan Norman är kommunpolis. Han ser en fördel i att vi kan dra lärdomar av etableringar på andra orter och betonar att vi inte ska vara naiva utan att räkna med ökad kriminalitet.

– Brottslighet följer pengar och det är stora summor som ska investeras i Västernorrland. Det är bra att nätverket finns för samhällets delar behöver jobba ihop och dra åt samma håll, säger Morgan Norman, kommunpolis.

– Vår del av världen är just nu högintressant för kriminella som ser möjlighet att tjäna pengar, säger Carina Seger, trygghetschef på Sundsvalls kommun. Trygghetsfrågan behöver vara högt på agendan hos oss alla.

 

Påbilden syns från vänster:
Maria Åman, Business support Torsboda Industrial Park
Anna Bostedt, chef ekonomi- och kommunledningsavdelningen och säkerhetsskyddschef Härnösands kommun
Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare Härnösands kommun
Ulrika Viklund, samordnare för brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen Västernorrland  
Morgan Norman, kommunpolis
Olivia Lindqvist, brottsförebyggande samordnare Timrå kommun
Sofie Ax, trygghetssamordnare Sundsvalls kommun
Carina Seger, trygghetschef Sundsvalls kommun