PTL bjuder in till samråd för närboende och särskilt berörda fastighetsägare

PTL bjuder in till samråd för närboende och särskilt berörda fastighetsägare

Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd (Putailai, nedan PTL) planerar att ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken för produktion av anodmaterial av artificiell grafit i Torsboda , Timrå kommun. Som ett led i processen att ansöka om miljötillstånd bjuder PTL in till ett samrådsmöte med närboende och särskilt berörda fastighetsägare för att diskutera den planerade etableringen i Timrå.

Syftet med samrådsmötet är att dela information om projektet samt ge möjlighet för närboende att lämna synpunkter och påverka arbetet kring etableringen inom ramen för bolagets tillståndsansökan.

Samrådsmötet kommer äga rum den 5:e september mellan 18:00-20:00 i Söråkers folkets hus, ingen föranmälan krävs. Mer information om samrådsmötet går att hitta på PTL:s hemsida: https://www.ptlsverige.se/samrad

»
Torsboda industripark
Aug 21, 2023