Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kommunstyrelseordföranden i Härnösand, Sundsvall och Timrå samt regionstyrelsens ordförande uppvaktar Trafikverket för att få till stånd en dialog om hur myndigheten ser på sin roll och uppgift i den nyindustrialisering som pågår i Västernorrland. En inbjudan har skickats från politikerna till generaldirektör Roberto Maiorana. Detta bland annat mot bakgrund av den pågående etableringen i Torsboda, där en första företagsetablering beslutats och där fler etableringar på området väntas tillkomma.

– Vi kommuner som är delaktiga i detta gör allt vi ska och kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att säkra etableringar, men vi har inte rådighet över allt. Staten måste fullfölja sin del av samhällskontraktet, vilket bland annat betyder att Trafikverket ska göra det Trafikverket är till för att göra. Det vill säga; ta fullt ansvar för de infrastruktursatsningar som följer i etableringarnas kölvatten, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå tillika ordförande i Torsboda Industrial Park.

– Det vi är oroliga för är att staten inte ser allt som just nu händer, och de närmsta åren kommer hända, i vårt län. I regeringens strategi för norra Sverige riskerar Västernorrland glömmas bort, trots de stora etableringar som sker här som kommer innebära tusentals nya jobb i den gröna omställningen. Då måste vi se till att göra vår röst hörd och att staten också ser våra behov, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Kontakt:
Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå                                 
073-270 95 39
Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall                                 
072-085 74 33
Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand                        
070-899 86 88
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland                   
070-558 81 53»
Torsboda industripark
Jul 13, 2023