2024-02-28

Mer av avtalet är offentligt

Torsboda Industrial Park överklagar inte kammarrättens beslut att mer av avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park ska vara offentligt.

Torsboda Industrial Park har tidigare gjort andra sekretessbedömningar än vad kammarrätten gör, senast i en dom från 6 februari. Anledningen till hög sekretessnivå har varit att se till att affären med den första etableraren blir lyckad. En del i det är att PTL har pågående tillståndsprocesser som krävs för att de ska få föra ut pengar för investeringen ur hemlandet. Torsboda Industrial Parks ledning har tidigare bedömt att ett offentliggörande av avtalet kunde ha negativ inverkan på PTL:s tillståndsarbete.

- Vi har från första början sagt att vi ska visa så mycket av avtalet som möjligt så snart vi kan. Vi har noga övervägt ett överklagande av kammarrättens senaste dom eftersom affären är så viktig för invånarna i Sundsvallsregionen, men vi bedömer att vi nu är i en fas där ett offentliggörande inte hotar affären. Det eftersom vår kunds tillståndsprocesser kommit långt, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park.