2024-05-13

Korta stopp på E4 när vatten ska fram

MittSverige Vatten & Avfall och Peab är i full gång med deletapp ett i det stora jobbet med utbyggnaden av vattenledningsnätet från Bergeforsen, via Midlanda till Torsboda och Söråker.

Torsboda Industrial Park försörjs med vatten och det ökar den allmänna VA-anläggningens förmåga för kommunalt vatten och avlopp, vilket ger förutsättningar för byggnationer vid Midlanda och fler bostäder i Söråker.
Läs mer på MittSverige Vatten & avfall.

MittSverige Vatten & Avfalls Kent Johansson och Marcus Åkerlund berättar i filmen om:

  • att de förbereder för vatten, avlopp och industrivatten.
  • att de just nu lastar bort sprängmaterial efter sprängningar.
  • att ledningarna läggs på mellan två och två och en halv meters djup för att de inte ska frysa sönder.
  • att spillvatten kommer att rinna i rör med självfall.
  • att dricksvatten går i tvåhundra millimeters rör.
  • att industrivatten hämtas från älven i femhundrasextio millimeters rör.
  • att E4:an stängs av under korta stopp löpande under de kommande veckorna när sprängningar sker.
  • att hänsyn tas och tillstånd krävts för många saker innan de satt skopan i backen – exempelvis säkerhet, miljö och tillstånd av markägare.
  • att etappen uppifrån Hässjövägen till ungefär 120 meter nedanför Rigstavägen beräknas vara klar till hösten.

I filmen ser du maskiner och fordon som flyttar stenar, sprängmaterial. Bilderna visar också rör av olika dimensioner och områden som förbereds för sprängning.