Kammarrätten anser att fler delar i avtalet ska offentliggöras

Kammarrätten anser att fler delar i avtalet ska offentliggöras

Kammarrätten i Sundsvall meddelade under tisdagseftermiddagen att ytterligare delar i avtalet mellan Torsboda Industrial Park och PTL behöver offentliggöras.

- Vi har precis fått domen och behöver titta på den i lugn och ro. Vi ska analysera den tillsammans med våra jurister för att se hur den påverkar oss, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park.

Senast i november fastslog kammarrätten att Torsboda Industrial Park skulle offentliggöra avtalet och bolaget gjorde då en sekretessbedömning och lämnade ut det med för bolaget viktiga uppgifter sekretessbelagda. En person begärde då ut avtalet från kammarrätten och domstolen gjorde då samma bedömning av sekretessen när de lämnade ut avtalet som Torsboda Industrial Park gjort.

Dagens dom gäller ytterligare en person som överklagat Torsboda Industrial Parks beslut att inte lämna ut hela avtalet, och samma kammarrätt gör nu bedömningen att fler uppgifter än tidigare behöver visas.

- Jag är förvånad över dagens dom eftersom kammarrätten med samma beslutsunderlag gjorde en annan bedömning av sekretessnivån i avtalet för mindre än tre månader sedan. Vad ett offentliggörande innebär i det här läget kan jag inte bedöma nu. Domen vinner laga kraft om tre veckor och vi behöver titta på den ordentligt, säger Christian Söderberg.

»
Torsboda industripark
Feb 6, 2024