2023-09-11

INVIGNING AV INFORMATIONSPLATS

Lördagen den 16:e september inviger vi informationsplatsen för Torsboda Industrial Park på område Nord. Informationsplatsen skapas för att allmänheten ska få information och följa projektet med överblick över Torsboda Syd och övriga arbeten i området.

Mellan kl 13.00 och 16.00 kommer vi att finnas på plats för att svara på frågor och ge dagsaktuell information. Du känner igen oss på våra gula varselvästar. Vi bjuder på korv med bröd, kaffe och festis.

Du hittar hit genom att ta infarten från E4:an till Hässjövägen och därifrån till f.d. täktområdet. Följ skyltarna. Parkeringsplats finns i anslutning till platsen.

Välkomna!!