2024-05-22

Frågor och svar i Härnösand

I dagarna tre har företagare och allmänhet kunnat träffa PTL tillsammans med Torsboda Industrial Park och Härnösands, Sundsvalls och Timrå kommuner. På onsdagskvällen hölls det sista öppna mötet för den här gången.

Förutom PTL:s talesperson Andreas Hamrin och Torsboda Industrial Parks vd Christian Söderberg fanns från Härnösands kommun Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande och Uno Jonsson, tillväxtchef, på Parkadens scen för att svara på frågor relaterade till PTL:s etablering i Torsboda.

Ett axplock bland frågorna

En deltagare undrade om tidsplanen, med produktion igång första kvartalet 2026, är realistisk med tanke på att marken på Torsboda Syd är kuperad och markarbetet inte startat än.

- Tidsplanen bygger på att vi får våra tillstånd i tid, svarade Andreas Hamrin, och den kan komma att ändras. När grunden väl är lagd är fabriken egentligen inte så komplicerad att bygga. Väggar och tak vet vi att vi kan få på plats snabbt eftersom vi gjort det förut.

En fråga kom som handlade om hur kriminalitet i etableringens spår kan förebyggas.

- Kommunerna arbetar tillsammans i nätverk med andra myndigheter, som exempelvis polisen och ekobrottsmyndigheten, för att hantera det, sa Andreas Sjölander.

- PTL kommer också att delta på nästa möte, bekräftade Andreas Hamrin.

En annan deltagare frågade om vilken kompetens som kommer att efterfrågas i fabriken.

- Vi kommer att behöva många ingenjörer. Det spelar mindre roll inom vilket område eftersom de anställda får internutbildningar för att lära sig hantera fabrikens teknik, svarade Andreas Hamrin.

Efter att PTL:s etableringschef Suki Wang, som också fanns på plats, berättat om att råvaran i fabriken är en restprodukt från petroliumindustrin kom en fråga om vad PTL ska använda i framtiden när mindre olja förhoppningsvis används i världen.

- Vi planerar att använda biobaserat material men än är inte tekniken mogen för det. Tekniken finns men behöver utvecklas för att vår produkt ska klara kundernas krav. Vi ska ha en utvecklingsavdelning på fabriken och jag tror inte att det kommer att ta så många år innan vi kan börja använda den tekniken, sa Suki Wang.

Gemensamt jobb för framgång

Kommunstyrelsens ordförande var nöjd med kvällen som lockade närmare 70 åhörare.

- Det blev ett riktigt bra möte, tycker jag. PTL är en katalysator i vår samhällsutveckling, men jobba för en lyckad samhällsutveckling behöver vi alla göra. Dels vi i offentlig verksamhet så att förutsättningarna att öka befolkningen finns och dels privata företag och invånare. Alla spelar roll i hur vi lyckas, sa Andreas Sjölander.

Stort intresse bland företag

På onsdagsförmiddagen höll kommunerna, PTL och Torsboda Industrial Park också det tredje företagsmötet på lika många dagar. Totalt har nu ungefär 340 representanter från företag träffat oss i Timrå, Sundsvall och Härnösand. PTL har där berättat bland annat om hur de kommer att jobba med upphandlingar framöver. PTL uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om det.

- Möten för företag har vi hållit i syfte att öppna upp kontaktvägar och skapa dialog. Vi jobbar ju med att möjliggöra för företagare och näringsliv att dra nytta av satsningen på vår industripark så att de kan bidra till en växande Sundsvallsregion, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park.

På bilden: Uno Jonsson, Christian Söderberg, Andreas Hamrin och Andreas Sjölander samt moderatorn Dag Jonzon