Detaljplanen Torsboda Nord ute på samråd – Beslut väntas i augusti

Detaljplanen Torsboda Nord ute på samråd – Beslut väntas i augusti

Bara en vecka efter den första stora etableringen, tar man nu nästa viktiga steg. Området Torsboda Nord är en viktig del i satsningen och nu går detaljplanen ut för samråd.
— Vi behöver jobba tillsammans. Det har varit väldigt kul att se alla positiva reaktioner från lokalsamhället i samband med nyheten om den första etableringen, säger Olof Lindstrand, stadsarkitekt Timrå kommun.

Den första etableringen har landat, men arbetet med att utveckla Torsboda Industrial Park och att förbereda samhället för kraftig befolkningstillväxt skrider vidare.
— Det här var bara första etappen. Vi har redan kavlat upp ärmarna och förbereder nu för nästa viktiga pusselbit. Vi siktar på att ha en detaljplan klar och redo för att beslut om antagande i augusti, säger Olof Lindstrand, stadsarkitekt, Timrå kommun.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde i Torsboda, Torsboda Nord, som ligger cirka 2,5 km väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn och utgör en del av ett större industriområde för energiintensiv industri.

Samråd för detaljplan för Torsboda Nord med tillhörande miljö- och konsekvensbeskrivning drar nu i gång och kommer löpa under perioden 11 maj till 2 juni. Olof Lindstrand ser fram emot mötet med medborgarna.
— De här planerna är så klart av stort allmänintresse och det är oerhört viktigt att medborgarna är delaktiga i processen. Utvecklingen av Torsboda är högrelevant för alla Timråbor.

Han lyfter också hur satsningen löper som en röd tråd genom hela samhället och över kommungränserna. Runt om i regionen rustar man nu för befolkningstillväxt. Olof Lindstrand lyfter utvecklingen av bostadsprojektet Solhöjden som ett exempel på som ligger på Tillväxt Timrås bord.
— Det känns oerhört spännande att jobba som tjänsteperson i vår region just nu. Politikerna har satt ambitiösa mål.

Han lyfter vikten av att samhället agerar gemensamt för att vända den negativa befolkningstrenden.
—Vi behöver jobba tillsammans. Det har varit väldigt kul att se alla positiva reaktioner från lokalsamhället i samband med nyheten om etableringen. För i slutändan är det medborgarna som gör jobbet och bäddar för ett starkare Timrå — och en starkare region — där fler vill bo, avslutar Olof Lindstrand.

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att ske i Söråkers Folkets Hus, 23 maj klockan 18:00-20:00.

»
Torsboda industripark
May 15, 2023