2023-11-13

Avtalet sekretessprövas i delar

Torsboda Industrial Park har avvaktat att visa det avtal som skrevs med PTL i maj i väntan på att PTL:s tillståndsprocesser för att göra investeringen ska bli klara. Kammarrätten slog i förra veckan fast att det inte finns grund för att hålla hela avtalet under sekretess och Torsboda arbetar nu fram en version av avtalet som kan offentliggöras.  

- Vi har sedan avtalet skrevs sagt att vi vill och ska visa så stora delar av det som möjligt så snart som möjligt. Nu behöver vi förhålla oss till Kammarrättens dom vilket innebär att vi jobbar med vår sekretessprövning av avtalets delar än mer skyndsamt. PTL:s tillståndsprocesser har också kommit långt och det är viktigt att vi hittar en nivå där vi är så transparenta som möjligt utan att riskera vår affär, säger Stefan Dalin (S), ordförande Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande Timrå.

Torsboda Industrial Park har avvaktat att offentliggöra avtalet med anledning av PTL:s process för ODI, Overseas Direct Investment, det vill säga deras tillståndsprocess för att göra en sådan här stor investering i ett annat land. Eftersom affären betyder viktiga arbetstillfällen för regionen skulle Torsboda Industrial Park kunna lida betydande skada om ett utlämnande riskerade PTL:s tillstånd, därför har avtalet ännu inte visats.

Arbetet med att sekretesspröva avtalet i sina delar har påbörjats.

- Det är ett omfattande arbete som vi gör så snabbt vi kan. Som i alla affärsuppgörelser av den här digniteten finns delar som inte blir offentliga, som exempelvis sådant som kan skada någon av parterna eller kommande affärer. Det kan vara information om tidsplaner och tekniska lösningar, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park. I övrigt strävar vi efter att vara så transparenta det går. Det här är ett avtal vi är nöjda med och gärna visar!