Vår första etablering

Torsbodas första etablering innebär miljardsatsning

Torsboda Industrial Park har skrivit avtal med det världsledande green tech-företaget PTL - en av Northvolts viktigaste leverantörer. PTL kommer att investera över 13 miljarder i satsningen som beräknas generera minst 1 900 jobb på site.

PTL är världsledande inom anodproduktion för litiumbatterier och producerar drygt 80 procent av de komponenter som ryms i ett batteri. Anläggningen i Torsboda, som blir den största i Europa för tillverkning av anodmaterial, kommer initialt att sysselsätta 1 000 personer. I ett senare skede förväntas 1 900 människor arbeta i produktionen.

Anläggningen kommer att ha en årlig anodkapacitet på 50 000 ton anodmaterial i den första fasen, och i fas två finns potential att fördubbla kapaciteten. PTL, som är noterat vid Shanghaibörsen, är stora inom Asiens batterivärdekedja, och sedan några år finns de också etablerade i Europa. PTL kommer med satsningen i Torsboda att bli en av de viktigaste leverantörerna till den svenska batteritillverkaren Northvolt.

Den omfattande etableringen innebär att Sverige tar ytterligare ett viktigt steg i att hantera hela batterivärdekedjan, samtidigt som satsningen är ett viktigt bidrag till en fortsatt europeisk grön omställning. Målet är att uppföra en toppmodern fabrik med högsta hållbarhetskrav som drivs av 100 procent grön energi.

PTL är i en fas av projektering och tillståndsansökningar, medan Torsboda Industrial Park jobbar vidare med infrastruktur och utveckling av hela industriparken.

Följ oss på våra sociala medier för löpande uppdateringar!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083177530053
https://www.instagram.com/torsbodaindustrialpark/?hl=en

https://se.linkedin.com/company/torsboda-industrial-park

Kontakta vårt supportteam om du vill ha information eller ställa frågor kring allt som rör etableringen och siten.

https://www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

För vanliga frågor och svar

https://www.torsboda.com/support-och-information/faq

Vår första etablering
Torsboda Syd
»
No items found.