Vår första etablering

Torsbodas första etablering innebär miljardsatsning

Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL, som är en av Northvolts viktigaste leverantörer. PTL kommer att investera över 13 miljarder i satsningen som beräknas generera 1 900 jobb på siten.

PTL är världsledande inom anodproduktion förlitiumbatterier och producerar drygt 80 procent av de komponenter som ryms i ett batteri. Anläggningen i Torsboda, som blir den största i Europa förtillverkning av anodmaterial, kommer initialt att sysselsätta 1 000 personer. I ett senare skede förväntas 1 900 människor att arbete i produktionen. Bolagets ambition är dessutom att inrätta en avdelningför forskning- och utveckling som ska sysselsätta 300 personer.

Anläggningen kommer att ha en årlig anodkapacitet på 50 000 ton anodmaterial i den första fasen, och i fas två finns potential att fördubbla kapaciteten. PTL, som är noterat vid Shanghaibörsen, är oerhört stora inom Asiens batterivärdekedja, och sedan några år finns de också etablerade i Europa. PTL kommer med satsningen i Torsboda att bli en av de viktigaste leverantörerna till den svenska batteritillverkaren Northvolt.

Den omfattande etableringen innebär att Sverige tar ytterligare ett viktigt steg i att hantera hela batterivärdekedjan, samtidigt som satsningen är ett viktigt bidrag till en fortsatt europeisk grön omställning. Målet är att uppföra en toppmodern fabrik med högsta hållbarhetskrav som drivs av 100 procent grön energi. PTL kommer nu att gå in i en fas av projektering och tillståndsansökningar, medan Torsboda Industrial Park jobbar vidare med infrastruktur och utveckling av område Nord på siten.

Välkommen till informationsträff om etableringen i Torsboda

En chans att få veta mer om den unika satsningen och en möjlighet att få svar på dina frågor.

Timrå: Sundsvall Timrå Airport 9 maj
Sundsvall:
Stadshuset 10 maj
Härnösand:
Sambiblioteket 11 maj

Information klockan 15.00, 17.00 och 19.00

Följ oss på våra sociala medier för löpande uppdateringar!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083177530053
https://www.instagram.com/torsbodaindustrialpark/?hl=en

https://se.linkedin.com/company/torsboda-industrial-park

Kontakta vårt supportteam om du vill ha information eller ställa frågor kring allt som rör etableringen och siten.

https://www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

För vanliga frågor och svar

https://www.torsboda.com/support-och-information/faq

Vår första etablering
Etablering
»
No items found.