Styrning och Ledning

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommuner har vardera utsett fem ordinarie ledamöter och två ersättare till styrelsen (totalt tio ordinarie ledamöter + fyra ersättare) för Torsboda Industrial Park Aktiebolag. Styrelsen leder bolagets strategiska arbete i enlighet med de gällande styrdokumenten från ägarna (Sundsvall och Timrå kommun).
Det operativa arbetet leds av VD tillsammans med bolagets ledningsgrupp. Ägarna har beslutat att bolaget ska arbeta i enlighet med policys och styrdokument för kommunala bolag i Timrå kommun.

STYRELSEN: 

Timrå kommun: Ordförande Stefan Dalin och ledamöterna Mari Eliasson, Robert Thunfors, Markus Sjöström och Bernt Wallström. Ersättare Tony Andersson och Lars-Erik Nordin.

Sundsvalls kommun:  Vice ordförande Niklas Säwen och ledamöterna Hans Forsberg, Martin Jägesten och Bengt-Göran Persson. Ersättare Mats Hellhoff och Berit Högman.

ÄGARREPRESENTANTER:

Lars-Erik Byström, Timrå kommun
Jeanette Hedlund, Sundsvalls kommun

REVISOR: Therese Malmgren, KPMG

LEKMANNAREVISORER:

Rodney Engström, Sundsvalls kommun
Tord Norberg, Timrå kommun

VD: Christian Söderberg
christian.soderberg@torsboda.com

Frågor gällande etableringar på vår site:
support@torsboda.com

Fakturering och övriga ekonomiska frågor:
ekonomi@torsboda.com

Pressmaterial
communication@torsboda.com

Bolagshandlingar

2023 VD Instruktion Torsboda Industrial Park AB

Aktieägaravtal - Torsboda Industrial Park AB

Styrelsens arbetsordning 2023 Torsboda Industrial Park AB

Tilläggsavtal till aktieägaravtal i Torsboda Industr ial Park AB

2023

Bolagsstämma 23-10-26
Published on
9/11/2023 11:25
Styrelseinternat 23-08-31
Published on
31/8/2023 14:49
Bolagsstämma 23-07-10
Published on
10/7/2023 14:05
Bolagsstämma 23-05-11
Published on
11/5/2023 20:00
Styrelseprotokoll 23-05-11
Published on
11/5/2023 9:38
Styrelseprotokoll 23-04-26
Published on
26/4/2023 15:36
Styrelseprotokoll 23-02-22
Published on
22/2/2023 12:00
Styrelseprotokoll 23-01-31
Published on
23/1/2023 12:00

2022

Styrelseprotokoll 22-11-29
Published on
28/12/2022 8:59
Styrelseprotokoll 22-11-10
Published on
28/12/2022 8:57
Styrelseprotokoll 22-10-19
Published on
28/12/2022 8:56
Styrelseprotokoll 22-10-18
Published on
28/12/2022 8:55
Styrelseprotokoll 22-10-04
Published on
28/12/2022 8:54
Styrelseprotokoll 22-10-03
Published on
28/12/2022 8:53
Styrelseprotokoll 22-09-13
Published on
28/12/2022 8:52
Styrelseprotokoll 22-09-01
Published on
28/12/2022 8:51
Styrelseprotokoll 22-08-08
Published on
28/12/2022 8:50
Styrelseprotokoll 22-07-13
Published on
28/12/2022 8:48

2021

Styrelseprotokoll 21-05-17
Published on
28/12/2022 8:28
Styrelseprotokoll 21-04-22
Published on
28/12/2022 8:27
Styrelseprotokoll 21-04-21
Published on
28/12/2022 8:26
Styrelseprotokoll 21-03-25
Published on
28/12/2022 8:25
Styrelseprotokoll 21-03-10
Published on
28/12/2022 8:24
Styrelseprotokoll 21-03-04
Published on
28/12/2022 8:23
Styrelseprotokoll 21-02-03
Published on
28/12/2022 8:22