Styrning och Ledning

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommuner har vardera utsett fem ordinarie ledamöter och två ersättare till styrelsen (totalt tio ordinarie ledamöter + fyra ersättare) för Torsboda Industrial Park Aktiebolag. Styrelsen leder bolagets strategiska arbete i enlighet med de gällande styrdokumenten från ägarna (Sundsvall och Timrå kommun).
Det operativa arbetet leds av VD tillsammans med bolagets ledningsgrupp. Ägarna har beslutat att bolaget ska arbeta i enlighet med policys och styrdokument för kommunala bolag i Timrå kommun.

STYRELSEN: 

Timrå kommun: Ordförarande Stefan Dalin (S) och ledamöterna Mari Eliasson (S), Robert Thunfors (T), Markus Sjöström (M) och Bernt Wallström (SD). Ersättare Tony Andersson (M) och Karl-Erik Svedin (C).

Sundsvalls kommun: Vice ordförande Bodil Hansson (S) och ledamöterna Hans Forsberg (C), Alicja Kapica (M) , Martin Jägesten (V) ch Bengt-Göran Persson (M). Ersättare Christer Berglund (S) och Mats Hellhoff (SD).

Christian Söderberg VD
christian.soderberg@torsboda.com

Frågor gällande etableringar på vår site:
support@torsboda.com

Fakturering och övriga ekonomiska frågor:
ekonomi@torsboda.com

Pressmaterial
communication@torsboda.com

2023

Bolagsstämmoprotokoll 23-05-11
Published on
11/5/2023 20:00
Styrelseprotokoll 23-04-26
Published on
26/4/2023 15:36
Styrelseprotokoll 23-02-22
Published on
22/2/2023 12:00
Styrelseprotokoll 23-01-31
Published on
23/1/2023 12:00

2022

Styrelseprotokoll 22-11-29
Published on
28/12/2022 8:59
Styrelseprotokoll 22-11-10
Published on
28/12/2022 8:57
Styrelseprotokoll 22-10-19
Published on
28/12/2022 8:56
Styrelseprotokoll 22-10-18
Published on
28/12/2022 8:55
Styrelseprotokoll 22-10-04
Published on
28/12/2022 8:54
Styrelseprotokoll 22-10-03
Published on
28/12/2022 8:53
Styrelseprotokoll 22-09-13
Published on
28/12/2022 8:52
Styrelseprotokoll 22-09-01
Published on
28/12/2022 8:51
Styrelseprotokoll 22-08-08
Published on
28/12/2022 8:50
Styrelseprotokoll 22-07-13
Published on
28/12/2022 8:48

2021

Styrelseprotokoll 21-11-24
Published on
28/12/2022 8:37
Styrelseprotokoll 21-11-15
Published on
28/12/2022 8:36
Styrelseprotokoll 21-10-25
Published on
28/12/2022 8:35
Styrelseprotokoll 21-09-03
Published on
28/12/2022 8:34
Styrelseprotokoll 21-09-01
Published on
28/12/2022 8:33
Styrelseprotokoll 21-07-28
Published on
28/12/2022 8:32
Styrelseprotokoll 21-07-15
Published on
28/12/2022 8:31
Styrelseprotokoll 21-06-30
Published on
28/12/2022 8:30
Styrelseprotokoll 21-06-17
Published on
28/12/2022 8:29