Detaljplan Torsboda Syd

Den 25 april 2022 fattade kommunfullmäktige i Timrå beslut om att anta detaljplan för Torsboda industriområde 1:2 m.fl. för energiintensiv verksamhet. Detaljplanen har överklagats.

Överklagandena avslogs av mark och miljödomstolen den 14 december 2022. Efter detta har domen överklagats till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har nu att ta ställning till om målet ska tas upp till prövning genom att meddela prövningstillstånd.

Detaljplan och handlingar finns på länken:
Detaljplan Torsboda Syd »

Detaljplan Torsboda Syd
Torsboda Syd.
»
No items found.