Avverkning

Avverkningen av området Torsboda SYD har gått enligt plan och senast den sista mars 2023 beräknar vi vara färdiga. I och med att maskinerna och avverkningslagen redan är på plats så kommer vi därför att passa på att avverka ytterligare ett område i anslutning till Torsboda SYD. Området är avverkningsfärdigt och arbetet kommer att starta inom kort.

Vi vill förtydliga att området inte ingår det område som planeras för större etableringar vid Torsboda Industripark. Däremot kommer vi i samband med avverkningen anlägga en tillfällig skogsbilväg. Denna kommer efter avverkningen också kunna fungera som extra räddningsväg under kommande byggprojekt. Det finns inga planer på att göra detta till en permanent anslutningsväg till området.

Under arbetet kommer merparten av timmertransporter och trafik, till och från området, att gå via E4:an, medan enstaka transporter kan komma att ske via andra vägar.

Holmen Skog, som är uppdragstagare, sköter avverkningen inklusive hanteringen av GROT på uppdrag av Torsboda Industrial Park AB.

https://www.holmen.com/sv/skog/


Avverkning
Utvidgning/breddning av anslutning från E4:an till siten genomfördes i december 2022.
»
No items found.