Projektet STIP

STIP – Samverkan Torsboda Industrial Park, är ett samverkansprojekt mellan Härnösand, Timrå, Sundsvall och Region Västernorrland med målsättningen att attrahera minst 2000 nya jobb till Torsboda, men också att initiera utvecklingen av samhället för att möjliggöra framtida befolkningstillväxt.

Projektet syftar även till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap om siten till omkringliggande samhällen och intressenter.

Styrgrupp

Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösand
Pernilla Berg, Tillväxtchef Sundsvall
Annelie Axelsson, Tillväxtchef Timrå
Adjungerande: Maria Lidgren, Region Västernorrland
Adjungerande: Mikael Aamisepp, High Coast Invest

STIP – ett samverkansprojekt mellan Härnösand, Timrå, Sundsvall och Region ­Västernorrland.
STIP – ett samverkansprojekt mellan Härnösand,
Timrå, Sundsvall och Region ­Västernorrland.